Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Wilkołaz  wilkolaz.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2023-06-30 09:50:06

Dodanie informacji do działu:
Sprawozdania majątkowe

Ewelina Marzec
autor: Ewelina Marzec
Informację dodano do Biuletynu 2023-06-30 09:50
Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe Przedszkola Gminnego w Wilkołazie za
2022 rok znajduje się na Biuletynie Formacji Publicznej
jednostki obsługującej tj. Urz  więcej >
2023-06-02 11:02:09

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia-Komunikaty

Bożena Nagajek
Informację dodano do Biuletynu 2023-06-02 11:02
Sprawozdanie finansowe za rok
Sprawozdanie finansowe GBP w Wilkołazie 2022 rok znajduję
się na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Wilkołaz.   więcej >
2023-05-12 22:42:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania majątkowe

Renata Jamróz
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-12 22:30
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im Wacława
Rafalskiego za 2022 rok znajduje się na Biuletynie Formacji
Publicznej jednostki obsługujące  więcej >
2023-05-12 22:33:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Szkoła Podstawowa w Ostrowie

Renata Jamróz
Informację dodano do Biuletynu 2014-05-26 13:38
Szkoła Podstawowa w
Ostrowie Rodzaj placówka
oświatowo-wychowawcza Lokalizacja woj. lubelskie,
pow. kraśnicki Kod poc  więcej >
2023-05-12 22:32:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacja o jednostce

Renata Jamróz
Informację dodano do Biuletynu 2016-01-06 20:37
Informacje o szkole
Szkoła Podstawowa w Ostrowie położona jest w dolinie
rzeki Urzędówki na granicy trzech miejscowości:
Ostrowa, Popkowic i Zadworza. Terytor  więcej >
2023-05-12 22:30:03

Dodanie informacji do działu:
Sprawozdania majątkowe

Renata Jamróz
autor: Jerzy Lemiecha
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-12 22:30
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im Wacława
Rafalskiego za 2022 rok znajduje się na Biuletynie Formacji
Publicznej jednostki obsługujące  więcej >
2023-05-12 09:26:53

Dodanie informacji do działu:
Budżet

Anna Chmielik
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-12 09:26
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w
Marianówce za 2022 rok znajduje się w Biuletynie
Informacji Publicznej jednostki obsługującej,   więcej >
2023-05-12 09:26:43

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania majątkowe

Waldemar Kot
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-12 09:25
Sprawozdanie finansowe Szkoły
  więcej >
2023-05-12 09:25:21

Dodanie informacji do działu:
Sprawozdania majątkowe

Waldemar Kot
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-12 09:25
Sprawozdanie finansowe Szkoły
  więcej >
2023-05-11 13:51:31

Dodanie informacji do działu:
Sprawozdania majątkowe

Karol Nagajek
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-11 13:51
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Wilkołazie za 2022 rok znajduje się na
Biuletynie Informacji Publicznej jednos  więcej >
2023-05-09 09:49:43

Dodanie informacji do działu:
Informacje bieżące

Anna Karamon
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-09 09:49
Informacja dodatkowa 2022
  więcej >
2023-05-09 09:48:55

Dodanie informacji do działu:
Informacje bieżące

Anna Karamon
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-09 09:48
Rachunek zysków i strat jedno
  więcej >
2023-05-09 09:47:36

Dodanie informacji do działu:
Informacje bieżące

Anna Karamon
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-09 09:47
Bilans jednostki budżetowej 2
  więcej >
2023-05-09 09:40:02

Dodanie informacji do działu:
Informacje bieżące

Anna Karamon
Informację dodano do Biuletynu 2023-05-09 09:40
Zestawienie zmian w funduszu j
  więcej >
2023-02-19 21:35:35

Aktualizacja informacji w dziale:
uchwały

Renata Jamróz
autor: Jerzy Lemiecha
Informację dodano do Biuletynu 2016-02-08 21:26
Plan pracy Rady Rodziców na r
Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023  więcej >
2023-02-19 21:35:15

Aktualizacja informacji w dziale:
uchwały

Renata Jamróz
autor: Jerzy Lemiecha
Informację dodano do Biuletynu 2016-02-08 21:26
Plan pracy Rady Rodziców na r
Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023  więcej >
2023-02-16 10:48:37

Dodanie informacji do działu:
kalendarz roku szkolnego

Karol Nagajek
Informację dodano do Biuletynu 2023-02-16 10:48
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
roku szkolnym 2022/2023: I.  31.10.2022 II.
24.03.2023 III. 02.05.2023 IV. 23-25.0  więcej >
2023-02-16 10:38:13

Dodanie informacji do działu:
Rada Rodziców

Karol Nagajek
Informację dodano do Biuletynu 2023-02-16 10:38
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Wilkołazie: Katarzyna Ryniewska –
przewodniczącaAlicja Matacz –  więcej >
2023-02-16 10:26:35

Dodanie informacji do działu:
Struktura organizacyjna

Karol Nagajek
Informację dodano do Biuletynu 2023-02-16 10:26
  Na czele Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki
w Wilkołazie stoi Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Wilkołazie – mgr Karol Nagajek,  więcej >
2023-02-16 10:18:18

Dodanie informacji do działu:
Informacja o jednostce

Karol Nagajek
Informację dodano do Biuletynu 2023-02-16 10:18
Historia szkoły
Informacja o szkole - historiaWedług relacji najstarszych
mieszkańców, a także niektórych
źródeł historycznych, pierwsza szk  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 382
następne >     100>>     300>>